Saturday, May 20, 2006

Determinasyon, lakas ng loob, at dasal ng mga taong nagmamahal ang kailangan upang makamit ang hinahangad.

KAYA NG PINOY!!!

0 Comments:

blogger templates | Make Money Online