Tuesday, May 16, 2006

Huwag masyadong sasabawan ang kanin ng mantika mula sa adobong baboy. Masusuka ka lang.

0 Comments:

blogger templates | Make Money Online