Saturday, May 20, 2006

Kapag maglalakad-lakad para pampalipas ng oras, siguraduhing may pera ang wallet bago pumunta sa grocery o department store. Siguradong paglabas ay may bitbit ng bag, sa ayaw at gusto mo, planado man o hindi.

0 Comments:

blogger templates | Make Money Online