Thursday, May 18, 2006

Kung gusto mong magising, uminom ng kape. Siguraduhing mainit na mainit ang kape para mapaso ang dila. Buong araw kang mulat. Hindi naman masyadong masakit ang paso sa dila.

1 Comment:

melai said...

heheheh ganun? sakit naman nun :)


manilenya

blogger templates | Make Money Online