Wednesday, September 06, 2006

May bagong sanggol na ang Imperial Family ng Japan. Pagkalipas ng mahigit 40 na taon, may sanggol na lalaki (wala pang pangalan hanggang ngayon). Nanganak kaninang umaga si Princess Kiko na asawa ni Prince Akishino na siyang second-in -line para maging emperor. Yung first-in-line ay si Crown Prince Naruhito na asawa naman ni Princess Masako at may anak silang babae si Aiko. Ibig sabihin, 3rd-in-line ang kapapanganak na lalaking sanggol. Nagdidiwang na naman buong Japan. Feeling ko lang mas hyper ang mga tao noong nanganak si Masako-sama, 4 yrs ago. Para kasing mas mahal ng tao o kaya mas visible si Masako-sama, parang Princess Diana baga.

At dahil sa lalaki nga ang anak ng pangalawang anak na lalaki ng Emperor (nakakalito ba?), medyo tahimik ang debate kung papalitan ba nila ang kanilang batas para papayagang babae ang susunod na tagapagmana ng trono. May tagapagmana na kasing lalaki eh. (Pero may mga babae na rin na nagmana ng trono.) Mapoprotektahan nila ang mahabang tradisyon. At sa alam ko sa kulturang Hapon, talaga naman hanggat maaari ay gusto nilang mapanatili ang kanilang kinagisnang tradisyon. (Obserbasyon ko lang na mahirap silang mag-adapt sa pagbabago.)

Tulad na lang ng pagpapanatili ng Imperial Family. Palagi kong tinatanong sa aking mga sensei kung ano ang role nila sa Japanese society. Status symbol lang daw. Hindi sila nakikialam sa politika. Hindi nga yata sila bumuboto, wala silang apelyido. Hay naku, ang tradisyon nga naman, maaring makapagpalaya, pero mas madalas na nakakapagpakulong.

1 Comment:

sachiko said...

yeah,finally a boy..pero for me,dapat yung next in line ang uupo sa trono,not the first boy.

ano kayang name ng baby ano? and sino kayang kamukha?

blogger templates | Make Money Online