Wednesday, October 18, 2006

wala akong future sa pagiging sales person o kahit anong klaseng trabaho na kailangang mag-alok ng bagay-bagay, papel-papel, etc.

tinawagan ako kagabi ng office na nagbibigay sa akin ng paminsan-minsang translation job. kailangan daw nila ng titser ng ingles. may sinabing hindi ko masyadong maintindihan, basta pumunta lang ako ng mas maaga bago yung lessong proper. umoo naman ako.

yung hindi ko masyadong maintindihan, nagets ko na kanina. ginawa ko pa! bago magturo, kinailangang magbigay ng flyers sa mga tao para madagdagan ang estudyante. at dahil nandun na ako, at naka-oo na, wala akong nagawa.

binigyan ako ng mga flyers, pumwesto, pinraktis ang mga sasabihin. sa 20 piraso, isa lang, oo ISA lang ang napamigay ko. todo ngiti na ako, ang pleasant ko pa, at talaga namang bukal sa loob ko ang pag-aanyaya. pero, wa epeks.

nabawi naman yun dahil pagkatapos ng pamimigay ng papel, nagturo na ako. dalawang estudyante, mga nanay na, at isang staff. madali lang. sisiw.

matagal na akong di nakapagturo. kahit sandali lang yung stint ko kanina, enjoy ako. at alam kong enjoy yung mga tinuruan ko. at alam ko rin na may natutunan sila. at alam kong para talaga ako sa bokasyong ito.

1 Comment:

dangkin said...

gaya mo rin, wala talaga akong kinabukasan sa sales. gusto kong mag trabaho sa mataong lugar, pero yung titingin-tingin lang at mag-o-obserba sa kilos ng mga tao.. .. naku, security guard yata ang bagay sa akin! =)

blogger templates | Make Money Online