Wednesday, April 02, 2008

Voice

Naglagay ang bata ng pagkain sa lamesa.
Inilagay ng bata ang pagkain sa lamesa.
Nilagyan ng bata ng pagkain ang lamesa.
Pinaglagyan ng bata ng pagkain ang lamesa.
Nagpalagay ang bata ng pagkain sa lamesa.
Ipinalagay ng bata ang pagkain sa lamesa.
Pinalagyan ng bata ng pagkain ang lamesa.


OMG. I'm studying again. =)

2 Comments:

manilenya said...

ehehehe uunga para akong nasa elementary level lol!

ria said...

true! pero pag pinaexplain yan baka kailanganin ng PhD. HAHAHA!

blogger templates | Make Money Online